Skvělé zprávy! Stali jsme se neziskovkou týdne na GIVTu!

Co to znamená?

Že na nás při každém nákupu přes www.givt.cz tento týden přispějete 2x tolik, aniž byste platili něco navíc! Pokud tedy otálíte nad nějakým nákupem, teď je ideální příležitost jej uskutečnit.

Jak na to?

  1. Jít na GIVT.
  2. Vybrat e-shop, kde chci nakoupit + naši organizaci, kterou uvidíte jako tip GIVTu.
  3. Zahájit nákup a udělat dobrý skutek.
  4. Navíc, pokud na nás nechcete při nakupování zapomínat, můžete si zdarma nainstalovat Pomocníka, který za vás hlídá e-shopy, zapojené do projektu.

    A můžete o této možnosti říci i svým přátelům – ať nenakupují "zbytečně" :)

    Děkujeme!

     

O sdružení Chewal

Sdružení CHEWAL, z.s. vzniklo 14.5.2001 za účelem provozování hiporehabilitace. V průběhu roku 2001 sestavilo terapeutický tým, zajistilo výcvik prvních dvou koní a výstavbu areálu a na podzim přijalo prvních osm klientů. V sezóně 2002 již sloužilo cca 40 klientům. V současné době se sdružení ročně věnuje asi 500 klientů, z toho je více než 100 klientů stálých, kteří sdružení navštěvují pravidelně. Sdružení CHEWAL se zaměřuje na hipoterapii, aktivity s využitím koní - AVK, kombinaci obou metod a logopedii na koních. Parajezdectví se sdružení vzhledem k věkovému složení svých klientů zvlášť nevěnuje, některé prvky využívá u konkrétních klientů.

Terapie probíhají čtyřikrát až pětkrát týdně buď individuálně nebo skupinově (AVK) či ve dvojicích (AVK a kombinace), klienti dojíždějí z oblasti v okolí Bystřice – Třinecko, Těšínsko, Jablunkovsko, okolí Havířova. Jednotliví klienti docházejí 1-2x týdně dle doporučení terapeutů, skupiny klientů 2x až 4x měsíčně dle dohody a časových možností obou stran. Největší část klientů tvoří malé děti do šesti let, následují starší děti a mládež, specifickou skupinou jsou dospělí s duševním onemocněním a smyslovou vadou (nevidomí a slabozrací). Nejčastějšími diagnózami jsou DMO s nejrůznějšími následky, skoliózy, vadné držení těla, psychomotorické retardace, LMD, ADHD, Downův syndrom, autismus, poúrazové stavy, CMP, smyslové vady, duševní onemocnění jako deprese, maniodepresivní psychóza, schizofrenie.

Sdružení spolupracovalo a spolupracuje s řadou kvalifikovaných externích terapeutů:

Hipoterapii ve sdružení vede Mgr. Seweryn Krzywoń, fyzioterapeut, kurz hipoterapie IDVPZ Brno (Bobath koncept, Vyšetřování a terapie pacientů s cévními mozkovými příhodami nebo s jinými centrálními neurologickými poruchami, Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému, Mobilizace žeber dle Mojžíšové); dále fyzioterapeutka Lenka Baumanová DiS. (kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu; PNF dle Kabata), ergoterapeutka Michaela Golíková DiS. (mobilizace žeber dle Mojžíšové, kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu), fyzioterapeutka Bc. Věra Havránková (kurz Hiporehabilitace NCO NZO Brno, Rehabilitační taping), fyzioterapeutka Mgr. Dorota Bujoková (Rehabilitace a fyzioterapie u dětí a dorostu, Kinesiotaping) a ergoterapeutka Lenka Bujoková Dis. (klasické masáže); na hipoterapii se příležitostně a konzultačně podílí rovněž Martina Sližová, fyzioterapeutka (Terapeutické postupy u neurologických onemocnění, Komplexní péče o imobilního pacienta, Bazální stimulace, Baby Bobath, Baby masáže, Vadné držení těla u dětí, Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému, Handling metoda, Aplikovaná fyzioterapie – atestace v oboru) a Mgr. Jana Bičánková, fyzioterapeutka (Vojtova metoda, kurz A).

Oblast AVK zaštiťují Mgr. Silvie Mendreková, sociální pracovnice se zdravotnickým profilem, kurz Léčebného pedagogického a psychologického ježdění na koni na Pedagogické fakultě MU Brno (podílí se i na programu logopedie) a Ing. Pavla Kubátková, jezdecká a cvičitelská licence ČJF, pedagogické minimum, kurz Léčebného pedagogického a psychologického ježdění na koni na Pedagogické fakultě MU Brno.

Logopedie na koni probíhá pod vedením a dohledem Mgr. Renaty Mrozkové, klinické logopedky, a za asistence učitelek logopedické třídy MŠ speciální pedagožky Lucie Matuszné a logopedické asistentky Haliny Muchové. Odborným garantem projektů sdružení je MUDr. Marian Mrózek.

Výcvik koní a jejich přípravu na hiporehabilitaci vedou Eva Branková (SZTŠ, obor agropodnikání, jezdecká licence ČJF, dlouholetá praxe), Jarmila Stonavská (SOUZ, obor chovatelství) a externě Ing. Pavla Kubátková (jezdecká a cvičitelská licence ČJF). Pavlína Poloczková, Pavlína Bulavová a Jiří Kohutek se zapojují jako stálí externí vodiči koní. Asistenci terapeutům i klientům při hiporehabilitaci zajišťují stálí proškolení dobrovolníci.

Vedení organizace se věnuje předseda sdružení Ing. Marcel Walaski (dobrovolník), Mgr. Silvie Mendreková (projektová manažerka, organizace hiporehabilitace, komunikace s klienty; dobrovolnice) a Mgr. Alice Walaská (organizace chodu sdružení, programy pro veřejnost a skupiny; dobrovolnice a zaměstnankyně).

Sdružení CHEWAL má k dispozici pět koní (tři vlastní, dva pronajaté) plemen fjordhucul, americký klusák, starokladrubský bělouš, slovenský teplokrevník, český teplokrevník. Tři koně jsou tzv. relaxační, jeden stimulační a jsou mj. dle této charakteristiky využíváni při hipoterapii, při AVK jsou podle temperamentu a konstituce využíváni všichni pro konkrétní klienty nebo skupiny. Všichni koně prošli výcvikem pro hiporehabilitaci a průběžně se zdokonalují. Umějí přistupovat k rampě za různého vedení, zvládají usazování klientů do různých poloh (polohování vleže, asistovaný sed s terapeutem, samostatný sed klienta s využitím doplňujících poloh v rámci cvičení – obrácený sed / leh, „indián“- leh napříč přes koně aj.), vedení na dvou lonžích zezadu nebo u hlavy dle požadavků terapeutů, jsou zvyklí na nejrůznější pomůcky a činnosti a okolní rušivé vlivy.

V rámci AVK, příp. TVKPP, jsou snadno ovladatelní i na provazových ohlávkách a klienti se pod dohledem věnují i činnostem kolem koní jako je čištění, strojení koní, poklízení apod. Koně jsou chováni volně a společně (volný přístup z výběhu do přístřešků), nemají podkovy, mají neustálou možnost volného pohybu (i v noci) a denně tráví řadu hodin na pastvinách. V rámci hiporehabilitace pracují na travnaté ploše (cca 1 ha) a na pískové jízdárně (1000 m2). Připravují se buď na jízdárně ze sedla i ze země (práce na jedné / dvou lonžích, s vodítkem, přirozenou komunikací, s využitím kavalet, překážek, pomůcek atp.), nebo v terénu na loukách, polních a lesních cestách, v kopcovitém okolí.

Členové Sdružení CHEWAL se věnují i dalším aktivitám – třístupňovému programu pro MŠ a ZŠ „Kůň – kamarád zdravých i nemocných“, návštěvám z dalších školských zařízení a DDM, organizaci akcí pro veřejnost, zlepšení péče o koně (absolvování kurzu Bodové myofasciální techniky pro koně dle Bowena, kurz úpravy kopyt), zlepšení komunikace s koňmi (semináře přirozené komunikace). Sdružení spolupracuje mj. se středisky Slezské diakonie, ÚSP Radost, Dětským rehabilitačním stacionářem Třinec, TyfloCentrem ČR, Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených, Dobrovolnickým centrem ADRA, Moravskoslezským krajem, Nemocnicí Třinec, obcí Bystřice, městem Třinec, Národním hřebčínem Kladruby a řadou středisek provozujících hiporehabilitaci. Sdružení CHEWAL je členem České hiporehabilitační společnosti (ČHS).

Alice Walaská, říjen 2011


KONTAKT

737 905 367

 

Česká hiporehabilitační společnost

 
NAŠI PARTNEŘI
Pomozte dětem
CZ/SK Bronies z.s.
Nadace Agrofert
Nadační Fond Avast
Obec Bystřice
DONGWON CZ, s.r.o.
Nadace J&T
TOS Security, s.r.o.
QUADTRANS CZ, s.r.o.
Nadace ČEZ
Moravskoslezský kraj
Tesco
ENVIFORM a.s.
Steeltec CZ
SSK a.s.
AUTEL
Progres Ekotech, s.r.o.
Advokátní Kancelář Czudek, Božková a Partneři
Distribuce tepla Třinec a.s.
WALMARK, a.s.
Erlen s.r.o.
Nej.cz s.r.o.
VIKRA služby s.r.o.
STATIC Solution
Cieslar s.r.o.
T-print tiskárna Třinec
GIVT
Nadace Jedličkova ústavu
Hledáme rodiče.cz