Vážení a milí přátelé a příznivci, srdečně děkujeme za spolupráci a podporu v roce 2023. Přejeme Vám krásné svátky a mnoho zdraví, štěstí, lásky a radosti do nového roku. Jak se radují v zimě naše zvířátka, se můžete podívat zde: - PF kratší video, když spěcháte; Zimní radovánky, když se chcete potěšit pohledem na ně o trošku déle.

 

 

O sdružení Chewal

Sdružení CHEWAL, z.s. vzniklo 14.5.2001 za účelem provozování hiporehabilitace. V průběhu roku 2001 sestavilo terapeutický tým, zajistilo výcvik prvních dvou koní a výstavbu areálu a na podzim přijalo prvních osm klientů. V sezóně 2002 již sloužilo cca 40 klientům. V současné době se sdružení ročně věnuje asi 500 klientů, z toho je více než 100 klientů stálých, kteří sdružení navštěvují pravidelně. Sdružení CHEWAL se zaměřuje na hipoterapii, aktivity s využitím koní - AVK, kombinaci obou metod a logopedii na koních. Parajezdectví se sdružení vzhledem k věkovému složení svých klientů zvlášť nevěnuje, některé prvky využívá u konkrétních klientů.

Terapie probíhají čtyřikrát až pětkrát týdně buď individuálně nebo skupinově (AVK) či ve dvojicích (AVK a kombinace), klienti dojíždějí z oblasti v okolí Bystřice – Třinecko, Těšínsko, Jablunkovsko, okolí Havířova. Jednotliví klienti docházejí 1-2x týdně dle doporučení terapeutů, skupiny klientů 2x až 4x měsíčně dle dohody a časových možností obou stran. Největší část klientů tvoří malé děti do šesti let, následují starší děti a mládež, specifickou skupinou jsou dospělí s duševním onemocněním a smyslovou vadou (nevidomí a slabozrací). Nejčastějšími diagnózami jsou DMO s nejrůznějšími následky, skoliózy, vadné držení těla, psychomotorické retardace, LMD, ADHD, Downův syndrom, autismus, poúrazové stavy, CMP, smyslové vady, duševní onemocnění jako deprese, maniodepresivní psychóza, schizofrenie.

Sdružení spolupracovalo a spolupracuje s řadou kvalifikovaných externích terapeutů:

Hipoterapii ve sdružení vede Mgr. Seweryn Krzywoń, fyzioterapeut, kurz hipoterapie IDVPZ Brno (Bobath koncept, Vyšetřování a terapie pacientů s cévními mozkovými příhodami nebo s jinými centrálními neurologickými poruchami, Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému, Mobilizace žeber dle Mojžíšové); dále fyzioterapeutka Lenka Baumanová DiS. (kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu; PNF dle Kabata), ergoterapeutka Michaela Golíková DiS. (mobilizace žeber dle Mojžíšové, kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu), fyzioterapeutka Bc. Věra Havránková (kurz Hiporehabilitace NCO NZO Brno, Rehabilitační taping), fyzioterapeutka Mgr. Dorota Bujoková (Rehabilitace a fyzioterapie u dětí a dorostu, Kinesiotaping) a ergoterapeutka Lenka Bujoková Dis. (klasické masáže); na hipoterapii se příležitostně a konzultačně podílí rovněž Martina Sližová, fyzioterapeutka (Terapeutické postupy u neurologických onemocnění, Komplexní péče o imobilního pacienta, Bazální stimulace, Baby Bobath, Baby masáže, Vadné držení těla u dětí, Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému, Handling metoda, Aplikovaná fyzioterapie – atestace v oboru) a Mgr. Jana Bičánková, fyzioterapeutka (Vojtova metoda, kurz A).

Oblast AVK zaštiťují Mgr. Silvie Mendreková, sociální pracovnice se zdravotnickým profilem, kurz Léčebného pedagogického a psychologického ježdění na koni na Pedagogické fakultě MU Brno (podílí se i na programu logopedie) a Ing. Pavla Kubátková, jezdecká a cvičitelská licence ČJF, pedagogické minimum, kurz Léčebného pedagogického a psychologického ježdění na koni na Pedagogické fakultě MU Brno.

Logopedie na koni probíhá pod vedením a dohledem Mgr. Renaty Mrozkové, klinické logopedky, a za asistence učitelek logopedické třídy MŠ speciální pedagožky Lucie Matuszné a logopedické asistentky Haliny Muchové. Odborným garantem projektů sdružení je MUDr. Marian Mrózek.

Výcvik koní a jejich přípravu na hiporehabilitaci vedou Eva Branková (SZTŠ, obor agropodnikání, jezdecká licence ČJF, dlouholetá praxe), Jarmila Stonavská (SOUZ, obor chovatelství) a externě Ing. Pavla Kubátková (jezdecká a cvičitelská licence ČJF). Pavlína Poloczková, Pavlína Bulavová a Jiří Kohutek se zapojují jako stálí externí vodiči koní. Asistenci terapeutům i klientům při hiporehabilitaci zajišťují stálí proškolení dobrovolníci.

Vedení organizace se věnuje předseda sdružení Ing. Marcel Walaski (dobrovolník), Mgr. Silvie Mendreková (projektová manažerka, organizace hiporehabilitace, komunikace s klienty; dobrovolnice) a Mgr. Alice Walaská (organizace chodu sdružení, programy pro veřejnost a skupiny; dobrovolnice a zaměstnankyně).

Sdružení CHEWAL má k dispozici pět koní (tři vlastní, dva pronajaté) plemen fjordhucul, americký klusák, starokladrubský bělouš, slovenský teplokrevník, český teplokrevník. Tři koně jsou tzv. relaxační, jeden stimulační a jsou mj. dle této charakteristiky využíváni při hipoterapii, při AVK jsou podle temperamentu a konstituce využíváni všichni pro konkrétní klienty nebo skupiny. Všichni koně prošli výcvikem pro hiporehabilitaci a průběžně se zdokonalují. Umějí přistupovat k rampě za různého vedení, zvládají usazování klientů do různých poloh (polohování vleže, asistovaný sed s terapeutem, samostatný sed klienta s využitím doplňujících poloh v rámci cvičení – obrácený sed / leh, „indián“- leh napříč přes koně aj.), vedení na dvou lonžích zezadu nebo u hlavy dle požadavků terapeutů, jsou zvyklí na nejrůznější pomůcky a činnosti a okolní rušivé vlivy.

V rámci AVK, příp. TVKPP, jsou snadno ovladatelní i na provazových ohlávkách a klienti se pod dohledem věnují i činnostem kolem koní jako je čištění, strojení koní, poklízení apod. Koně jsou chováni volně a společně (volný přístup z výběhu do přístřešků), nemají podkovy, mají neustálou možnost volného pohybu (i v noci) a denně tráví řadu hodin na pastvinách. V rámci hiporehabilitace pracují na travnaté ploše (cca 1 ha) a na pískové jízdárně (1000 m2). Připravují se buď na jízdárně ze sedla i ze země (práce na jedné / dvou lonžích, s vodítkem, přirozenou komunikací, s využitím kavalet, překážek, pomůcek atp.), nebo v terénu na loukách, polních a lesních cestách, v kopcovitém okolí.

Členové Sdružení CHEWAL se věnují i dalším aktivitám – třístupňovému programu pro MŠ a ZŠ „Kůň – kamarád zdravých i nemocných“, návštěvám z dalších školských zařízení a DDM, organizaci akcí pro veřejnost, zlepšení péče o koně (absolvování kurzu Bodové myofasciální techniky pro koně dle Bowena, kurz úpravy kopyt), zlepšení komunikace s koňmi (semináře přirozené komunikace). Sdružení spolupracuje mj. se středisky Slezské diakonie, ÚSP Radost, Dětským rehabilitačním stacionářem Třinec, TyfloCentrem ČR, Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených, Dobrovolnickým centrem ADRA, Moravskoslezským krajem, Nemocnicí Třinec, obcí Bystřice, městem Třinec, Národním hřebčínem Kladruby a řadou středisek provozujících hiporehabilitaci. Sdružení CHEWAL je členem České hiporehabilitační společnosti (ČHS).

Alice Walaská, říjen 2011


KONTAKT

737 905 367

 

Česká hiporehabilitační společnost

 
NAŠI PARTNEŘI
Pomozte dětem
CZ/SK Bronies z.s.
Nadace Agrofert
Nadační Fond Avast
Obec Bystřice
DONGWON CZ, s.r.o.
Nadace J&T
TOS Security, s.r.o.
QUADTRANS CZ, s.r.o.
Nadace ČEZ
Moravskoslezský kraj
Tesco
ENVIFORM a.s.
Steeltec CZ
SSK a.s.
AUTEL
Progres Ekotech, s.r.o.
Advokátní Kancelář Czudek, Božková a Partneři
Distribuce tepla Třinec a.s.
WALMARK, a.s.
Erlen s.r.o.
Nej.cz s.r.o.
VIKRA služby s.r.o.
STATIC Solution
Cieslar s.r.o.
T-print tiskárna Třinec
GIVT
Nadace Jedličkova ústavu
Hledáme rodiče.cz
Ketris - chovatelské a farmářské potřeby