NENECHTE ZKRACHOVAT HIPOREHABILITAČNÍ STÁJE!

Sbírka na podporu provozu Hiporehabilitačních středisek v době pandemie COVID-19

Právě to se teď bez vaší pomoci může stát – nemůžeme pracovat, klienti k nám aktuálně na terapie nemohou a tím stáje nezískávají potřebné finance na svou činnost – tedy v základu např. na krmení koní apod.

Stájí, které v ČR poskytují hipoterapii a hiporehabilitaci, je celkově nedostatek. Mnoho klientů (např. v Praze) čeká v dlouhých seznamech na volné místo. Proto nemůžeme dopustit, aby se tento počet ještě snižoval.

Mluví za nás čísla i příběhy: Česká hiporehabilitační společnost, z.s. (ČHS) je tu již 30 let. Každý rok projde stájemi, které ČHS zaštiťuje jako garant, více než 6000 klientů se zdravotním znevýhodněním. Nejčastěji jde o děti. Právě u dětí pak tato forma terapie hraje velmi významnou roli – dítě se může podařit rozchodit, i když nad ním už zdravotnický systém „zlomil hůl“. Podobných případů máme nespočet.

Mnohým z vás už terapeuti a jejich speciálně vycvičení koně pomohli-mnohým ještě pomohou, pokud nám pomůžete to zvládnout. Nikdy není jisté, že právě vy nebo vaše okolí nebude našich služeb v budoucnu potřebovat.

NENECHTE NÁS V TOM SAMOTNÉ!

Transparentní účet 2101536962/2010 FIO banka

 

Jak nám můžete pomoci

Formy pomoci:

 1. Pomoc finanční: naše sdružení nejlépe využije finanční dar, protože potřebuje zajistit provoz hiporehabilitace, tedy především zaplatit terapeutům, ošetřovatelům a vodičům koní. Náklady na mzdy a odvody a odměny spolupracovníkům na DPP tvoří největší část nákladů sdružení. Situaci navíc ztěžuje skutečnost, že většina institucí udělujících granty neposkytuje prostředky na provoz, pouze na nákup materiálu, pomůcek apod. Povaha našich služeb však nevyžaduje nakupovat často nové vybavení, potřebujeme nejvíce právě na zajištění práce s klienty. Samozřejmě máte možnost si vybrat konkrétní účel, na jaký mají být Vaše peníze vynaloženy.
  Číslo našeho účtu: 27-4 652 650 277/0100
 2. Pomoc poskytnutím služby: v určitých případech by nám pomohlo, kdybyste byli ochotni
  nám zdarma či s významnou slevou poskytnout po dohodě určité služby – např. autodoprava, grafické práce, tisk, poradenství, školení týkající se našeho oboru, fundraising apod.
 3. Věcný dar: seznam věcných darů, které by nám v naší činnosti pomohly, není dlouhý, ale
  pokud jste ochotni nám něco nabídnout, rádi to prokonzultujeme – stejně jako u nabídky
  služeb je nutná předchozí dohoda.
 4. Pomoc dobrovolnickou prací: máte-li trochu volného času a chcete-li se odreagovat a
  odpočinout si při práci, která navíc přinese užitek i někomu jinému, můžete se do naší
  činnosti zapojit jako dobrovolník. Dobrovolníci doprovázejí klienty při terapii, mohou
  pomoci vodit koně z pastvin, pomáhají při sezónních pracích (navážení sena, opravy ohrad, drobné stavební úpravy, organizační práce, tvořivá práce pro a s klienty, výroba didaktických pomůcek pro děti či upomínkových předmětů pro charitativní prodej apod.) Rozsah a trvání dobrovolnické práce je zcela na uvážení dobrovolníka – může to být třeba docházka 1x týdně na 2 hodiny na hiporehabilitaci, příležitostná pomoc při různých akcích nebo dlouholetá pravidelná spolupráce.
 5. Pomoc zakoupením našich propagačních předmětů a nabízených služeb: výtěžek z prodeje klíčenek, pohlednic a fotografií je použit přímo na provoz hiporehabilitace. V případě zájmu připravíme k tisku rovněž pexeso, omalovánky s tematikou hiporehabilitace, kalendáře, nálepky. Můžete koupit dárek svým dětem a tím pomoci dětem „našim“, tj. našim klientům.
  Fotografie, na nichž nejsou naši klienti, je rovněž možno vytisknout v dohodnutém formátu a poslat za dohodnutou cenu. Některé naše služby, např. Čtyři roční doby s koňmi, jsou určeny široké veřejnosti – rodinám s dětmi, skupinám přátel, školám apod. Rádi Vám poskytneme bližší informace a budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Číslo našeho účtu: 27-4 652 650 277/0100


KONTAKT

737 905 367

 

Česká hiporehabilitační společnost

 
NAŠI PARTNEŘI
Pomozte dětem
CZ/SK Bronies z.s.
Nadace Agrofert
Nadační Fond Avast
Obec Bystřice
DONGWON CZ, s.r.o.
Nadace J&T
TOS Security, s.r.o.
QUADTRANS CZ, s.r.o.
Nadace ČEZ
Moravskoslezský kraj
Tesco
ENVIFORM a.s.
Steeltec CZ
SSK a.s.
AUTEL
Progres Ekotech, s.r.o.
Advokátní Kancelář Czudek, Božková a Partneři
Distribuce tepla Třinec a.s.
WALMARK, a.s.
Erlen s.r.o.
Nej.cz s.r.o.
VIKRA služby s.r.o.
STATIC Solution
Cieslar s.r.o.
T-print tiskárna Třinec
GIVT
Nadace Jedličkova ústavu
Hledáme rodiče.cz