Vážení a milí přátelé a příznivci, srdečně děkujeme za spolupráci a podporu v roce 2023. Přejeme Vám krásné svátky a mnoho zdraví, štěstí, lásky a radosti do nového roku. Jak se radují v zimě naše zvířátka, se můžete podívat zde: - PF kratší video, když spěcháte; Zimní radovánky, když se chcete potěšit pohledem na ně o trošku déle.

 

 

Partneři

Financování provozu sdruženi je závislé na dobré vůli, ochotě a také možnostech sponzorů. Financovat provoz nám pomáhají:

 • Dotace, granty
 • Sponzorské firmy
 • Příspěvky soukromých osob

Budeme rádi, pokud se i Vy rozhodnete pomáhat s námi. Veškerá podpora je uvedená ve Výročních zprávách.

Základní informace pro dárce:

 1. Co děláme a pro koho?
  Poskytujeme účinnou a velice oblíbenou formu zdravotní a sociální rehabilitace –
  hiporehabilitaci, která pomáhá dětem i dospělým s celou řadou tělesných, mentálních
  i smyslových obtíží či s duševním onemocněním. Aby byla tato terapie úspěšná, je nutno
  ji absolvovat pravidelně, často a dlouhodobě a bývá součástí komplexního rehabilitačního
  programu. Pro některé klienty je však jedinou terapií, kterou mohou vzhledem ke svému
  zdravotnímu stavu podstupovat. Velkou výhodou je i to, že jako léčba „nevypadá“ – žádné
  nemocniční prostředí, žádné bílé pláště, žádné bolestivé či nepříjemné procedury – na zelené louce čeká koník vedený spolehlivým vodičem a zve nás na projížďku. Jak probíhá hipoterapie a aktivity s využitím koní, si můžete podrobněji přečíst zde.
 2. Proč žádáme o finanční podporu?
  Hipoterapie je poměrně nákladná terapeutická metoda, protože jednomu klientovi se
  najednou věnují dva až tři kvalifikovaní pracovníci a jeden speciálně připravený kůň. Není
  možné, aby se jeden pracovník věnoval např. deseti klientům, jako tomu bývá při výuce jízdy na koni v případě zdravých jezdců. U skupinových aktivit s využitím koní je poměr klientů a pracovníků trochu jiný, i tam je ale zapotřebí více asistentů, vodičů a průvodců klientů s různými specifickými potřebami. S koňmi je navíc nutno pracovat denně, i v době, kdy terapie neprobíhá, a udržovat je v dobrém fyzickém a psychickém stavu. Skutečné náklady na 30 minut hipoterapie proto činí cca 600-900 Kč (podle počtu poskytnutých jednotek).
  Protože však asi žádný z klientů si nemůže dovolit vynaložit tuto částku 1x až 2x týdně
  po dobu několika měsíců či let (navíc není vzácné, že hipoterapii absolvují i dvě či tři děti
  z jedné rodiny), platí naši klienti poplatek podstatně nižší (100,- Kč) a rozdíl se snažíme získat z dotací, grantů, od sponzorů.
 3. Proč žádáme o finanční podporu Vás?
  Žádáme o podporu a pomoc společnosti v našem nejbližším okolí, tedy především na
  Třinecku, Těšínsku, Jablunkovsku, protože z této oblasti dojíždějí naši klienti. Je možné,
  že patří k okruhu Vašich známých či přátel, že jsou to děti Vašich zaměstnanců. Jsme
  přesvědčeni o tom, že nejlépe funguje pomoc na lokální úrovni, že se lépe pomáhá někomu, koho známe.
 4. Kolik bychom potřebovali?
  Roční rozpočet našeho sdružení se dlouhodobě pohybuje kolem 700 tisíc korun ročně.
  Máme pouze 1-2 zaměstnance, terapeuti a vodiči koní pracují na dohodu o provedení práce jen na přesně sjednanou dobu terapií, jako asistenti klientů pracují dobrovolníci. Organizaci sdružení vedou rovněž dlouholetí dobrovolníci. Většina těchto prostředků se použije na mzdy a odvody a na odměny pracovníků na DPP. Malou část vynaložíme na zajištění potřeb koní (krmivo, vakcinaci apod.) a ještě menší část na nákup energií a materiálu (hiporehabilitační a jezdecké potřeby není nutno pořizovat často).
  Vítáme jakoukoliv darovanou částku, i menší obnos věnovaný pravidelně a z více stran
  pomáhá udržet naši činnost v chodu.
 5. Jakou možnost kontroly máte?
  Samozřejmostí je uzavření smlouvy darovací nebo smlouvy o reklamě, darovaná částka
  je kontrolovatelná v účetnictví a uváděna ve výroční zprávě. Kromě toho máte možnost
  si vymínit konkrétní účel, na jaký má být Váš dar použit – např. odměny terapeutům za určité období (doloženy výplatními páskami), nákup konkrétního materiálu (účty za nákup).
  Forem pomoci je samozřejmě více, vše záleží jen na dohodě.
 6. Jakou protislužbu Vám můžeme nabídnout?
  Uveřejníme jméno a logo Vaší společnosti v našich tiskovinách a na webových stránkách,
  umístíme reklamní ceduli v areálu (v případě smlouvy o reklamě). Budete-li mít zájem,
  můžeme např. povozit na koních děti Vašich zaměstnanců na nějaké Vaší firemní akci,
  pokud pro nás bude místo konání dostupné pěšky. Rádi Vás pozveme na naše akce určené veřejnosti nebo se Vám budeme věnovat při individuální návštěvě.
 7. Proč podpořit právě naše sdružení?
  Protože jsme důvěryhodná nezisková organizace sloužící lidem již dvanáct let, darované
  prostředky vynakládáme hospodárně a účelně, vedeme transparentní účetnictví. Nic z darů není určeno na administrativní práci, ta je vykonávána dobrovolnicky. Působíme ve Vašem kraji. Za relativně málo peněz poskytujeme hodnotné služby velkému počtu lidí.

 

Číslo našeho účtu: 27-4 652 650 277/0100


KONTAKT

737 905 367

 

Česká hiporehabilitační společnost

 
NAŠI PARTNEŘI
Pomozte dětem
CZ/SK Bronies z.s.
Nadace Agrofert
Nadační Fond Avast
Obec Bystřice
DONGWON CZ, s.r.o.
Nadace J&T
TOS Security, s.r.o.
QUADTRANS CZ, s.r.o.
Nadace ČEZ
Moravskoslezský kraj
Tesco
ENVIFORM a.s.
Steeltec CZ
SSK a.s.
AUTEL
Progres Ekotech, s.r.o.
Advokátní Kancelář Czudek, Božková a Partneři
Distribuce tepla Třinec a.s.
WALMARK, a.s.
Erlen s.r.o.
Nej.cz s.r.o.
VIKRA služby s.r.o.
STATIC Solution
Cieslar s.r.o.
T-print tiskárna Třinec
GIVT
Nadace Jedličkova ústavu
Hledáme rodiče.cz
Ketris - chovatelské a farmářské potřeby