Vážení a milí přátelé a příznivci, srdečně děkujeme za spolupráci a podporu v roce 2023. Přejeme Vám krásné svátky a mnoho zdraví, štěstí, lásky a radosti do nového roku. Jak se radují v zimě naše zvířátka, se můžete podívat zde: - PF kratší video, když spěcháte; Zimní radovánky, když se chcete potěšit pohledem na ně o trošku déle.

 

 

Indikace a kontraindikace

HIPOTERAPIE

NEUROLOGIE

Indikace Kontraindikace
 • dětská mozková obrna
 • roztroušená skleróza mozkomíšní
 • mozkové a míšní trauma (3-6 měsíců po úraze bez dlahové osteosyntézy)
 • dagenerativní nervová onemocnění ve stabilizovaném stavu
 • tortikolis spasticita
 • neovlivnitelná spasticita a hypotonie
 • maskulární dystrofie
 • záchvatovitá onemocnění těžkých forem
 • hydrocephalus
 • hernia meziobratlových disků
 • RS vakutní fázi
 • porucha citlivosti vsedací oblasti

 

ORTOPEDIE

Indikace Kontraindikace
 • skoliozy do 25 – 30 dle Cobba
 • svalové dysbalance
 • amputace končetin
 • vertebrogenní sy bez radikulární symptomatologie
 • skoliozy nad 30 dle Cobba
 • fixované hyperkyfozy, hyperlordozy, kyfoskoliozy
 • spondylolistéza a spondylolýza nad 1,5 cm posunu těla obratle
 • stavy po operaci páteře
 • těžké formy systémových onemocnění (m. Brechtěrev)
 • klinicky aktivní artritidy
 • aseptické kloubní nekrozy vakutním stadiu (m. Perthes, m. Schuermann)
 • luxace a subluxace DK
 • patologické změny DK bránící sedu
 • zvýšená lomivost kostí
 • atlantooccipitální instabilita (m. Down)
 • Spina bifida nad L3

 

INTERNÍ LÉKAŘSTVÍ

Indikace Kontraindikace
 • kardiovaskulární onemocnění
 • astma bronchiale
 • cystická fibróza
 • obezita
 • funkční sterilita
 • dekompenzace jednotlivých systémů orgánů
 • závažná onemocnění kardivaskulárního systému (dysrytmie, kardytidy, hypertenze III. , aneuryzma, riziko embolie)
 • poruchy krvácivosti a srážlivosti
 • respirační insuficience

 

SENZOMOTORICKÁ POSTIŽENÍ

Indikace Kontraindikace
   

 

CHIRURGIE

Indikace Kontraindikace
 
 • pooperační stavy vobdobí hojení

 

OFTALMOLOGIE

Indikace Kontraindikace
 
 • hrozící odchlípení sítnice

 

DERMATOLOGIE

Indikace Kontraindikace
 
 • kožní zánětlivé změny
 • trofické změny nad varixy

 

VŠEOBECNÉ

Indikace Kontraindikace
 
 • život ohrožující stavy
 • horečnatá onemocnění
 • nádorová onemocnění
 • záněty v akutní fázi
 • zhoršení základní diagnózy během terapie
 • nesouhlas s léčbou
 • nezhojené dekubity
 • nepřekonatelný strach z koně
 • alergie na srst z koně

 

AVK TVKPP

VŠEOBECNÉ

Působící prvky Terapeutická činnost
 • prostředí stáje a jízdárny se svými specifickými zákony
 • kůň jako citlivý barometr lidského chování
 • vzájemné působení klient – kůň – klient (individuální terapie)
 • vzájemné působení klient – kůň – klient (skupinová terpie)
 • zvyšování sebevědomí
 • reedukace řeči
 • tlumení agresivity
 • výchova kodpovědnosti a kázni
 • rozvoj spolupráce
 • aktivace činnosti CNS
 • nácvik koncentrace
 • odstranění nedůvěry, úzkosti
 • nacházení identity
 • navození komunikace
 • zklidnění hyperaktivity

 


KONTAKT

737 905 367

 

Česká hiporehabilitační společnost

 
NAŠI PARTNEŘI
Pomozte dětem
CZ/SK Bronies z.s.
Nadace Agrofert
Nadační Fond Avast
Obec Bystřice
DONGWON CZ, s.r.o.
Nadace J&T
TOS Security, s.r.o.
QUADTRANS CZ, s.r.o.
Nadace ČEZ
Moravskoslezský kraj
Tesco
ENVIFORM a.s.
Steeltec CZ
SSK a.s.
AUTEL
Progres Ekotech, s.r.o.
Advokátní Kancelář Czudek, Božková a Partneři
Distribuce tepla Třinec a.s.
WALMARK, a.s.
Erlen s.r.o.
Nej.cz s.r.o.
VIKRA služby s.r.o.
STATIC Solution
Cieslar s.r.o.
T-print tiskárna Třinec
GIVT
Nadace Jedličkova ústavu
Hledáme rodiče.cz
Ketris - chovatelské a farmářské potřeby