Výročí 10 let založení Občanského sdružení Chewal

14. květen 2011

V sobotu 14.5.2011 jsme na den přesně oslavili 10 let své existence.

Členové i někteří klienti a přátelé sdružení připravili pro veřejnost, partnery a ostatní klienty sdružení pestrý celodenní program. Předcházela mu několikatýdenní pečlivá příprava, vyšlo nám i počasí (den před generálkou mírný deštík příjemně svlažil pískovou jízdárnu, po celou sobotu svítilo sluníčko a večer, asi dvě hodiny po skončení programu, začalo vytrvale pršet).

Hostů přišlo opravdu mnoho, nechyběla řada gratulantů, po celou dobu vládla příjemná atmosféra. Přispělo k ní připravené občerstvení, výzdoba z výtvarných dílek dětí i vlastních fotografií, prodej vlastních upomínkových předmětů a prodej výrobků klientů a partnerů.

Program:

Jezdecké vystoupení

Po zahájení a přivítání hostů nám své jezdecké umění předvedli Jarka Stonavská, Pavla Poloczková, Adélka Stonavská a tři valaši Sluníčko, Lascalo a Darwin (na hudbu), pak se představily děti Květka Stonavská se Sluníčkem a Kačka Bielanová s poníkem Piškotem (obě vystoupení s hudebním doprovodem).

Pauzy mezi jednotlivými hlavními body programu patřily dětem z přípravného pěveckého dětského sboru ŠDS Zvoneček, které pod vedením a za kytarového doprovodu sbormistryně Zuzany Lasotové zazpívaly mnoho veselých písniček.

Tanec se psem jsme mohli obdivovat v podání paní Ivety Grejnerové a její fenky Abi.

Potom následovaly komentované ukázky výcviku koní pro hiporehabilitaci a hiporehabilitace s klienty, do nichž se zapojili terapeuti, vodiči a asistenti dlouhodobě spolupracující se sdružením.

Dalším bodem programu byla dramatizace pohádky O ztracené princezně v podání našich klientů a koní pod vedením terapeutky AVK Silvie Mendrekové. Vypravěčem byl Arthur Sniegon, který také celý program uváděl. Zapojilo se do ní dvanáct dětí, tři mladí asistenti a dva koně, všichni pilně nacvičovali již několik dní předem. Maminky zúčastněných dětí pomohly s výrobou kostýmů a kulis. Zakletá princezna byla nakonec šťastně vysvobozena a vrátila se domů a všichni herci sklidili zasloužený potlesk.

Potom už jsme pozvali všechny přítomné hosty, zvláště nedočkavé děti, k jízdě na koních za doprovodu hudby a věnovali se našim klientům: Všichni stálí klienti obdrželi drobné pozornosti a upomínkové listy.

Výtvarná soutěž, do níž se řada dětí zapojila s krásnými obrázky a výrobky z papíru a keramiky, vynesla autorům nejobdivovanějších výtvorů věcné ceny. Tombola „Druhá šance“ byla díky štědrým dárcům velmi bohatá. Hosté si odnášeli pěkné knížky a hračky.

Hosté mohli zakoupit naše upomínkové předměty (přívěsky ke klíčům, pohlednice), ale také náhrdelníky a náramky afrických domorodců, čímž přispěli ke zlepšení jejich životních podmínek i k ochraně tamní přírody, rukodělné výrobky klientů Charity Jablunkov a výrobky slečny Evy Knirschové (provazové ohlávky a vodítka pro koně i pejsky).

Jsme rádi, že naše pozvání přijalo tolik milých lidí, že se nám oslava vydařila a mohli jsme spolu strávit příjemný den.

Srdečně děkujeme všem výše uvedeným lidem, že přispěli svým dílem k zajištění zdaru této akce. Jejich seznam je však mnohem delší: pan Leszek Sajdok (zajištění aparatury, mikrofonů a částečně hudby, zapůjčení stánku), Marcel Walaski a Daniel Mendrek (zajištění a stěhování veškerého vybavení, stánků, slunečníků, zahradního nábytku, grilu, prodej ve stánku), pan Stanislav Pilch a Stanislav Pilch ml. (pomoc při úklidu areálu a instalaci zařízení, Pavlína Poloczková, (organizace akce, nákup potravin, nácvik vystoupení a účast v něm), Jarmila Stonavská (nácvik vystoupení a účast v něm, výtvarná soutěž), Eva Branková (účesy koní), Seweryn Krzywóń, Martina Sližová, Věra Havránková, Jiří Kohutek, Pavlína Bulavová, Jarmila, Adéla a Květa Stonavská, Eva Branková, Pavlína Poloczková, Pavla Bocková, Otmar Danyš, Katka Bielanová, Jana Sližová, Renáta Kováčová, Alice Walaská (ukázky hiporehabilitace a asistence při jízdách), pan Bohuslav Poloczek (příprava a prodej občerstvení), Renata Dropczynská, Irena Danyšová, Kateřina Maroszová, Kateřina Janiczková, Jiří Kohutek (příprava a prodej občerstvení), paní Anna Walaská (pečení zákusků), Silvie Mendreková a Alice Walaská (příprava programu, panelů s fotografiemi, výstavy výtvarných prací, „scénář a režie“ pohádky, nácvik pohádky s dětmi), Jana Sniegonová, Iva Gajdzicová, Alexandr Gajdzica (příspěvky do tomboly), Arthur F. Sniegon, Lukáš Walaski (prodej ve stánku). Děkujeme rovněž všem účinkujícím a v neposlední řadě rodinám vystupujících dětí za vstřícný přístup a pomoc při organizaci. Alice Walaská

Fotografie z této akce najdete ve Fotogalerii.


KONTAKT

737 905 367

 

Česká hiporehabilitační společnost

 
NAŠI PARTNEŘI
Pomozte dětem
CZ/SK Bronies z.s.
Nadace Agrofert
Nadační Fond Avast
Obec Bystřice
DONGWON CZ, s.r.o.
Nadace J&T
TOS Security, s.r.o.
QUADTRANS CZ, s.r.o.
Nadace ČEZ
Moravskoslezský kraj
Tesco
ENVIFORM a.s.
Steeltec CZ
SSK a.s.
AUTEL
Progres Ekotech, s.r.o.
Advokátní Kancelář Czudek, Božková a Partneři
Distribuce tepla Třinec a.s.
WALMARK, a.s.
Erlen s.r.o.
Nej.cz s.r.o.
VIKRA služby s.r.o.
STATIC Solution
Cieslar s.r.o.
T-print tiskárna Třinec
GIVT
Nadace Jedličkova ústavu
Hledáme rodiče.cz